Documentació legal

Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta web és ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES en endavant EL TITULAR amb domicili a Carrer Major 19, amb codi postal 17534 de Ribes de Freser, província de Girona i amb número de N.I.F: G 17859174, degudament inscrita al corresponent Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 

I. USUARIS:

L’accés i/o l’ús a aquesta pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s’ escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

 

II. ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra EL TITULAR o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d’ imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc Web de EL TITULAR

 

III. MODIFICACIÓ UNILATERAL:

EL TITULAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús del lloc Web.

 

IV. HIPERENLLAÇOS:

L’establiment de qualsevol hiperenllaç entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de EL TITULAR estarà sotmès a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de EL TITULAR
 • Qualsevol vulneració dels drets de EL TITULAR o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a EL TITULAR.
 • Sota cap circumstància, EL TITULAR serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’hiperenllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

 

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc Web.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

 

VI. DURADA:

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, EL TITULAR es reserva el dret d’ interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

 

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL TITULAR indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
 • Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca EL TITULAR i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

EL TITULAR i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí s’estableix. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EL TITULAR i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).

ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES
© Tots els drets reservats.

 

Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES

Finalitat

– Enviament d’informació de la programació d’activitats, via mailing, whatsapp o sms. 
– Tractament amb finalitats de promoció cultural, informació i propostes, relacionades amb l’activitat de l’Associació dels amics del cinema de la Vall de Ribes, adaptades a l’usuari mitjançant elaboració de perfils; ja sigui de la seva programació habitual o del Festival Gollut.
– Gestió administrativa socis; altes, baixes, modificació de dades, etc.

Legitimació

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim

Destinataris

Les seves dades seran tractades exclusivament per l’ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES, entitat organitzadora del Festival Gollut, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder realitzar la finalitat directament relacionada amb l’organització, pagament, acomodació i assistència a l’espectacle contractat. 

Conservació de les dades

Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional. 
Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (www.agpd.es).INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat

ASSOCIACIÓ DELS AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES, en endavant, AMICS DEL CINEMA.
CIF:G 17859174
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 27/11/2003 amb el número 4598.

Direcció postal

C/Major 19, 17534, Ribes de Freser, Girona

Telèfon

646 818 241‬

e-mail

info@amicscinevallderibes.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?  

  • Gestió de la programació, col·laboracions en assistència a activitats i realització d’enquestes d’opinió i satisfacció;
  • Gestió de la programació pròpia;
  • Ús del cinema Catalunya per a altres activitats;
  • Enviament de comunicacions adaptades a l’usuari mitjançant elaboració de perfils;
  • Tramitacions en la gestió de socis

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • Relació contractual entre els AMICS DEL CINEMA i els seus socis, alhora d’omplir voluntàriament el formulari d’inscripció a socis o a qualsevol actitivat. Per a completar el procés  és obligatori que ens faciliti les dades personals que li demanin. Si no ens facilita les seves dades personals, el procés de compra no podrà ser completat.
 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.  

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament pels AMICS DEL CINEMA DE LA VALL DE RIBES amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb l’organització d’activitats pròpies o  espectacles o entitats que organitzin en el seu nom. I el cedent de les dades, com a l’empresa que s’encarregui de la gestió de venda d’entrades, per a les gestions de cobrament i pagament de les entrades, així com a les entitats o organismes amb els quals existeixi obligació legal de cessió. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.  

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.  

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;
 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;
 • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Descarregui tots els models d’exercici de drets aquí.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

C/Major 19, 17534, Ribes de Freser, Girona

Política de Cookies

ANTECEDENTS

Conforme la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

¿QUÈ SON LES COOKIES?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l’usuari.

TIPUS DE COOKIES

 1. a) Segons l’entitat que les gestioni, hi ha Cookies pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l’usuari) i de tercers (les que es envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes).
 1. b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en què les dades s’emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta -pot anar d’uns minuts a diversos anys).
 1. c) Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilen, poden ser:

– Cookies tècniques (necessàries per a l’ús del web i la prestació del servei contractat),

– Cookies de personalització (que permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com ara l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)

– Cookies d’anàlisi (recullen informació l’ús que es realitza del web),

– Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),

– Cookies d’afiliats (permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

NomFinalitat CaducitatProveïdor
_gaRegistra un ID únic que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el lloc web el visitant.2 anysTercers (Google Analytics)
_gidRegistra un ID únic que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el lloc web el visitant.24 horesTercers (Google Analytics)
wordpress_test_cookieS’utilitza per comprovar si el navegador de l’usuari admet cookiesSessióPròpia
_fbpUtilitzat per Facebook per oferir una sèrie de productes publicitaris, com ara ofertes en temps real, de anunciants de tercers.3 mesosPròpia
_gatS’utilitza Google Analytics per accelerar la taxa de sol·licitud1 diaTercers (Google Analytics)
tk_aiS’usa com ID anònim si l’usuari que va iniciar sessió no està connectat amb WordPress.com. Algunes funcions de Jetpack utilitzen aplicacions i serveis de tercers per millorar l’experiència dels visitants. Aquests inclouen plataformes de mitjans socials com Facebook i Twitter (mitjançant l’ús de botons per compartir). Com a resultat, les galetes poden ser establertes per aquests tercers i utilitzades per ells per rastrejar la seva activitat en línia. No tenim control directe sobre la informació recopilada per aquestes galetes. S’estableixen cookies addicionals per a aquells que fan servir wp-admin ia través del compte de WordPress.comconnectadaSessióPròpia
wordpress_logged_in_S’activa durant el login i guarda els detalls d’autenticació.SessióPròpia
wp-settings-Serveix per personalitzar la interfície d’usuari.1 anyPròpia
wp-settings-time-Serveix per personalitzar la interfície d’usuari.SessióPròpia
Wp-saving-postS’utilitza per fer el seguiment si hi ha una entrada guardada existent per a una publicació actualment editada. Si existeix, deixeu que l’usuari restableixi les dades1 diaPròpia
_utmxS’utilitza per determinar la inclusió d’un usuari en un experiment.18 mesosTercers (Google Analytics)
_utmxxS’utilitza per determinar l’expiració dels experiments en què s’ha inclòs un usuari.18 mesosTercers (Google Analytics)
CONSENTFuncionamet del mapa de Google a la pàgina de contacte.20 anysTercers (Google Maps)
1P_JARTransfareix dades a Google1 setmanaTercers (Google)
_gac_Conté informació relacionada amb la campanya per a l’usuari.90 diesTercers (Google analytics)
merchantno informacióno informacióno informació
scfcno informacióno informacióno informació
userno informacióno informacióno informació

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles que la instal·lació admet i les que no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Google Chrome (al Menú Eines):

Configuració > Mostrar opcions avançades > Privadesa (Configuració de contingut) > Cookies:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines):

Opcions d’Internet > Privadesa > Avançada:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opcions > Privadesa > Cookies:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad i iPhone:

Preferències > Privadesa

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:

Configuració > Opcions > Avançada > Cookies

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú de “Opcions” a la secció de “Privadesa”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació).

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per restringir o bloquejar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posin cap cookie al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. De la mateixa manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l’equip. Recordeu que s’haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Recordeu que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni com cal. Potser algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les cookies no vol dir que ja no vagi a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s’ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d’ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les cookies al telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/.

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web o mitjançant el mateix.

Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. O bé poseu-vos en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privacitat.