Ús de la Sala

Sol·licitud d'ús de la sala del Cinema Catalunya

L’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes és l’entitat cívica sense ànim de lucre que gestiona el Cinema Catalunya de Ribes de Freser a base de voluntariat mitjançant un conveni vigent establert amb l’Ajuntament de Ribes de Freser.

El Cinema Catalunya és una sala de propietat privada llogada per l’Ajuntament de Ribes de Freser com a equipament públic. 

Qualsevol entitat o persona pot sol·licitar fer ús de la sala, sempre que l’activitat no interfereixi amb les activitats de cinema programades prèviament.

L’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes és l’entitat cívica sense ànim de lucre que gestiona el Cinema Catalunya de Ribes de Freser a base de voluntariat mitjançant un conveni vigent establert amb l’Ajuntament de Ribes de Freser.

El Cinema Catalunya és una sala de propietat privada llogada per l’Ajuntament de Ribes de Freser com a equipament públic. 

Qualsevol entitat o persona pot sol·licitar fer ús de la sala, sempre que l’activitat no interfereixi amb les activitats de cinema programades prèviament.

Per fer us de la sala, cal demanar-ho previament i per escrit, tot enviant un correu electrònic a: administracio@amicscinevallderibes.com

Fitxa tècnica sala Cinema Catalunya

  • Butaques: 180. 
  • Projector digital: DCP CHRISTIE SOLARIA ONE. 2K
  • Projector negatiu 35mm: OSSA
  • Formats de projecció digital: DCP, Blu-Ray, DVD i arxius digitals.
  • So: Dolby Surround 5.1 i megafonia.
  • Mides pantalla: 13 mts x 4 mts
  • Tarima escenari mides: 12 mts x 1,5 mts x 1 mts.
  • Microfonia amb fils i sense fils.
  • Projecció controlable des de escenari.
  • Connexió per emissions via satèl·lit.

Informació addicional

Taxes aprovades per l’Ajuntament de Ribes de Freser (Ordenances 2020) 

Taxes Cinema Ajuntamenent 2020