Bases 8è Festival Gollut

1. Objectius

El Festival Gollut és una Mostra de cinema compromès, medi ambient i muntanya. Té com a objectiu mostrar els aspectes que preocupen a la societat i que es difonen de forma insuficient a les sales de cinema o canals de distribució audiovisual habituals.

Es projectaran obres cinematogràfiques que tinguin com a tema la conscienciació social, política, mediambiental, muntanya, investigació periodística o històrica, o mostri alguna forma d’activisme en favor dels drets i valors humans i respecte al medi ambient, o bé, valoritzi en positiu les relacions humanes i la diversitat de cultures.

2. Organitzador

La organització es a càrrec del cineclub de l’Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ribes de Freser.

La seu oficial del certamen és el Cinema Catalunya de Ribes de Freser.

Festival Gollut
Cinema Catalunya – Associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes
C/Major 19
17534 Ribes de Freser
info@festivalgollut.com

3. Participants

El Festival està obert a productors, directors i distribuïdors de qualsevol país que siguin titulars de tots els drets de les obres amb les que concursen. I també de les imatges i àudios de les imatges de tercers que la conformen.

4. Premis i seccions

 • Premi a el millor curtmetratge, documental o de ficció (durada inferior a 30 min.)
 • Premi a el millor llargmetratge, documental o de ficció (durada superior a 30 min., màxima 140 min.)
 • Premi del públic: El Premi del Públic serà escollit a partir de les votacions dels espectadors.
 • Premi a la trajectòria professional en l’àmbit de cinema, comunicació o treball social.
 • Premi Miquel Porter i Moix

Els Premis Gollut consisteixen en una estatueta original del disseny guanyador realitzat per aquesta finalitat. No tenen dotació econòmica expressament, perquè la consciència social, tant si és individual com col·lectiva és un valor per si sol. Els Premis Gollut són un reconeixement públic a la creativitat i als valors socials que transmeten també l

5- Inscripcions

Les taxes d’inscripció són de 25 € per llargmetratge i 15 € per curtmetratge. Màxim dues obres per participant.

Els films poden ser rodats en qualsevol llengua i han d’estar necessàriament subtitulats en català o castellà, sempre que l’idioma de l’àudio no sigui en alguna d’aquestes dues llengües.

El termini d’enviament de les obres audiovisuals és el dia 10 juliol de 2021.

Les inscripcions hauran de presentar-se mitjançant correu electrònic a: inscripcions@festivalgollut.com,

o be a traves de la web: Formulari Online

Hi haurà de figurar per obra presentada en forma de formulari d’inscripció:

 • Nom i cognoms de l’autor/a, NIF, telèfon, mail i adreça.
 • Títol de l’obra
 • Imatge portada
 • Lloc i la data de creació
 • Introducció breu sobre el tema de l’obra.
 • Enllaç de descàrrega (Google Drive. WeTransfer, Dropbox)

Abonar la tarifa d’inscripció a través del pagament amb compte de
Paypal info@amicscinevallderibes.com o per
transferència al BBVA: ES81 0182 3141 1102 0152 3730

Concepte: Títol de l’obra
Enviar comprovant del pagament juntament amb la inscripció.

6- Publicació de l’obra seleccionades

Un cop seleccionades les obres, els titulars o representants de les obres han de subministrar el material necessari per a la seva difusió al festival: fotos de el director/a i de la pel·lícula en alta resolució, tràiler en arxiu digital i obra presentada mitjançant disc dur o per enllaç de descàrrega. Tot això, abans de el 10 de juliol de 2021.

El format de les obres serà en DCP 2K (Flat o SCOPE) o en format .MP4, resolució 2K, i compressió H264 a 8MB / s o superior.

La direcció per els enviaments en disc dur es:

Cinema Catalunya de Ribes de Freser
Festival Gollut
17534 Ribes de Freser, Girona

La recepció del material serà confirmada i comunicada a cada participant mitjançant correu electrònic.

Publicació de les obres seleccionades: 26 de juliol de 2021

IMPORTANT: No rebre les obres i dades abans del dia 10 de juliol de 2021 implicarà la desqualificació de l’obra pel concurs.

7- Jurat i lliurament de premis

El Jurat estarà composat per professionals del món de l’audiovisual i representants de la societat civil. Els premis poden ser declarats nuls si el jurat ho estima així.

Els premis es lliuraran en la sessió de cloenda del Festival, en el Cinema Catalunya el 8 d’agost de 2021, amb la corresponent publicació a la pàgina web, xarxes socials i medis de comunicació.

El jurat concedirà premis per unanimitat. Els premis consisteixen en una estatueta Gollut i no té dotació econòmica, amb l’excepció de el Premi Miquel Porter i Moix, atorgat als cineclubs de la Federació Catalana de Cineclubs per un import de 150 € entre totes les obres presentades.

8- Exhibició de les obres seleccionades

Es projectaran al cinema Catalunya de Ribes de Freser en el transcurs del Festival Gollut entre el 3 i el 8 d’agost de 2021.

Amics del Cinema de la Vall de Ribes abonarà als autors o productors en concepte de drets d’exhibició pública:

75 € per curtmetratge, ja sigui documental o de ficció

140 € per llargmetratge, ja sigui documental o de ficció

L’organització es reserva el dret de projecció de totes les obres guanyadores en format complert de manera permanent dins del marc del Festival Gollut i en les promocions posteriors. Es garantirà sempre el dret d’autoria de l’obra. Els autors renuncien expressament als drets d’explotació comercial en aquestes sessions especials que puguin realitzar-se en edicions posteriors o en el Cinema Catalunya. En qualsevol altra cas de projecció o difusió fora del àmbit del festival, l’entitat organitzadora haurà d’abonar els drets d’exhibició que corresponguin.

9- Responsabilitats, modificacions i acceptacions

Les persones que presenten les obres a aquest certamen es responsabilitzen de les possibles reclamacions per drets de tercers en les obres presentades, així com a que les obres estiguin realitzades amb decoro i respecte a la societat.

L’organització es reserva el dret a canviar les bases si les circumstàncies ho requereixen.

Presentar una obra al certamen implica l’acceptació de tots els punts d’aquestes bases.